Menu

Lekce 0 část 6

Toto video, stejně jako ostatní této série, není určeno pro pacienta, ale pro jeho partnerku a blízké okolí. Dozvíte se v něm od Doc. Janáčkové, co můžete v komunikaci a soužití s partnerem s diagnózou karcinomu prostaty očekávat a jak nejlépe reagovat, jak partnera...

Lekce 0 část 5

Obecná pravidla, týkající se stravování při onemocnění karcinomem prostaty, jsou předmětem následujícího videa. Podívejte se, prosím. Toto video patří do úvodní, nulté lekce. V dalších lekcích se ve svých videích paní zástupkyně primáře, MUDr. Petra Holečková,...

Lekce 0 část 4

Ve svém prvním videu se Vám představí klinická psycholožka, paní Doc. Laura Janáčková a provede Vás prvním obdobím po tom, co se dozvíte o své diagnóze. Mimo jiné se dozvíte i jak sdělit Vaši diagnózu svým blízkým. Toto video patří do úvodní, nulté lekce. V dalších...

Lekce 0 část 3

Ve svém prvním videu se Vám představí paní prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D. a poví Vám, jaká léčba karcinomu prostaty se používá, než se nasadí vlastní chemoterapie. Toto video patří do úvodní, nulté lekce. V dalších lekcích se ve svých videích paní prim. MUDr. Jana...

Lekce 0 část 2

Bolí radioterapie, jak dlouho to bude trvat, jak dlouho budou trvat návštěvy lékaře? Toto jsou příklady praktických otázek, které Vám odpoví prof. Fínek v aktuálním videu. Toto video patří do úvodní, nulté lekce. V dalších lekcích se ve svých videích pan profesor...

Lekce 0 část 1

V tomto videu se prof. Babjuk zabývá faktory, které ovlivňují výběr strategie léčby. U vysokého procenta nemocných bývá doba od zachycení rakoviny prostaty do okamžiku, kdy toto onemocnění může působit pacientovi potíže, poměrně dlouhá. Často v řádu roků, někdy...

ONKO Prostaty (neboli Online Klinika pro Onkologii Prostaty) je společný projekt předních lékařů, pracujících v oboru léčby karcinomu prostaty. Web nepropaguje žádné konkrétní výrobky ani neobsahuje žádnou reklamu.

Provoz tohoto projektu je umožněn díky finanční podpoře společnosti Astellas Pharma s.r.o. Tato společnost, ani žádný jiný subjekt nemá vliv na obsah informací, prezentovaných lékaři na těchto stránkách.

Podporuje Astellas Pharma s.r.o.