Toto video, stejně jako ostatní této série, není určeno pro pacienta, ale pro jeho partnerku a blízké okolí. Dozvíte se v něm od Doc. Janáčkové, co můžete v komunikaci a soužití s partnerem s diagnózou karcinomu prostaty očekávat a jak nejlépe reagovat, jak partnera co nejlépe podpořit.
 

Video spustíte jednoduše tak, že na ně kliknete.

Po shlédnutí videa běžte na další, které je pro Vás připravené zde:

Toto video patří do úvodní, nulté lekce. V dalších lekcích se ve svých videích pro partnerku a okolí paní Doc. PhDr. phil. Laura Janáčková, CSc. zabývá, kromě jiného, následujícími tématy:

 

  • V průběhu nemoci hledá partner viníka jeho situace. Co s toho plyne pro jeho chování a jak na to reagovat.
  • Jeden z největších strachů muže s karcinomem prostaty, jeho důsledky a rada, jak na něj reagovat.
  • Další důležitá témata, která se objevují  v jednotlivých obdobích nemoci.