Menu

Medispot.cz
Pacientům s rakovinou prostaty chybí informace
7. srpna 2014
Odkaz: http://www.novinky.cz/zena/zdravi/340966-rakovina-prostaty-zcela-zasadne-ovlivnuje-psychiku-muze.html

 

medispotRakovina prostaty je velmi nebezpečnou formou nádorového onemocnění. Počet nemocných každoročně stoupá, ovšem velká část z nich ještě donedávna neměla o nemoci a léčbě dostatečné informace.

Proto vznikla Online klinika pro onkologii prostaty, webový multimediální průvodce, který ústy předních onkologických odborníků provádí pacienta optimální cestou léčby. Půlroční provoz online kliniky potvrdil, že pacienti i jejich rodiny mají o informace k léčbě i nemoci velký zájem.

Rakovina prostaty je druhou nejčastější formou nádorového onemocnění u mužů a třetí nejčastější příčinou jejich úmrtí v České republice. Informovanost mužů ohledně karcinomu prostaty je přitom poměrně nízká. „Vzhledem k tomu, že muži před určením diagnózy o chorobě prakticky nic neví, po zjištění onemocnění je jejich potřeba po informacích velká. Proto vznikla Online klinika pro onkologii prostaty, která na jednom místě sdružuje veškeré informace o nemoci samotné a její léčbě,“ uvedla manažerka projektu Marcela Koudelková
a dodala: „Zájem pacientů o informace online kliniky je skutečně velký a předčil veškerá naše očekávání. Toto jen dokazuje, že nemocní skutečně nemají dostatek informací,“ dodala.

Odborníci, kteří stojí za chodem portálu:
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., Přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D., Přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň
MUDr. Jana Katolická, Ph. D., Onkologicko-chirurgické odd. FN u sv. Anny, Brno
as. MUDr. Michaela Matoušková, UROCENTRUM, Praha 2
MUDr. Marcela Koudelková, Manažerka projektu

Mezi návštěvníky nechybí mladší generace ani ženy

Webové stránky komunikují s pacientem prostřednictví videí, na kterých přední čeští odborníci na léčbu rakoviny prostaty provádí pacienta léčbou tak, aby ho zbavil zbytečných obav a léčba byla co nejefektivnější a nejúspěšnější. „Naším cílem bylo, aby si pacient nebo rodina v klidu a svým tempem prošli jednotlivé lekce a opakovaně se vraceli ke konkrétním videím, pokud to potřebují,“ doplnila Marcela Koudelková.

Mezi návštěvníky Online kliniky pro onkologii prostaty převažují starší věkové skupiny, ale přibývá také mladších. Stránky přitom navštěvují i ženy – partnerky nebo manželky nemocných mužů, které jim chtějí být oporou.

Kdyby tyto stránky byly již před třemi lety, kdy mi zjistili rakovinu prostaty, tak bych byl v obraze a mnohem klidnější. Děláte pro všechny „spolubojovníky“ skvělou práci. Velké díky.“ Miloš 57 let

„DĚKUJI a to nejen za sebe ale i za další nemocné, i ty budoucí. Váš web má obrovskou výhodu, že zde jsou informace soustředěny na jednom místě a navíc velmi srozumitelně a lidsky podány.“ Petr 62 let

„Děkuji za informace. Děda se léčí už víc než 15 let. Všude ho doprovázím a tak informace hledám často. Dosud jsem moc informací pro pacienty nenalezla, proto jsem moc ráda za Vaši práci! Konečně je zde místo, kde člověk najde srozumitelné odpovědi a vysvětlení. Děkuji.“ Alžběta

Online klinika pro onkologii prostaty zaznamenala v prvním půlroce svého fungování velmi pozitivní ohlasy. „Četné povzbudivé komentáře jsou pro tým osob, které stojí za vznikem portálu velmi důležité. Jsme rádi, že pacienti naši službu oceňují a že jim jejím prostřednictvím dodáváme důležité informace a také oporu, kterou v boji se svou nemocí potřebují,“ dodala Marcela Koudelková.

Online klinika se v příštích měsících rozšíří o další témata

Tým online kliniky neustále pracuje na vylepšení stránek a rozšíření poskytovaných informací. Seznam odborníků, kteří se na fungování portálu podílejí, doplní doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., docentka klinické psychologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Lekce docentky Janáčkové se budou věnovat dopadům na psychiku muže, kterému je oznámena diagnóza rakoviny prostaty a dopadu léčby na sexuální a partnerský život. Pod vedením profesora Babjuka pak připravujeme sekce pro mladší generace s videi, která se zabývají prevencí,“ uzavřela Marcela Koudelková.

ONKO Prostaty (neboli Online Klinika pro Onkologii Prostaty) je společný projekt předních lékařů, pracujících v oboru léčby karcinomu prostaty. Web nepropaguje žádné konkrétní výrobky ani neobsahuje žádnou reklamu.

Provoz tohoto projektu je umožněn díky finanční podpoře společnosti Astellas Pharma s.r.o. Tato společnost, ani žádný jiný subjekt nemá vliv na obsah informací, prezentovaných lékaři na těchto stránkách.

Podporuje Astellas Pharma s.r.o.