Vyberte stránku

Medispot.cz
Pacientům s rakovinou prostaty chybí informace
7. srpna 2014
Odkaz: http://www.novinky.cz/zena/zdravi/340966-rakovina-prostaty-zcela-zasadne-ovlivnuje-psychiku-muze.html

 

medispotRakovina prostaty je velmi nebezpečnou formou nádorového onemocnění. Počet nemocných každoročně stoupá, ovšem velká část z nich ještě donedávna neměla o nemoci a léčbě dostatečné informace.

Proto vznikla Online klinika pro onkologii prostaty, webový multimediální průvodce, který ústy předních onkologických odborníků provádí pacienta optimální cestou léčby. Půlroční provoz online kliniky potvrdil, že pacienti i jejich rodiny mají o informace k léčbě i nemoci velký zájem.

Rakovina prostaty je druhou nejčastější formou nádorového onemocnění u mužů a třetí nejčastější příčinou jejich úmrtí v České republice. Informovanost mužů ohledně karcinomu prostaty je přitom poměrně nízká. „Vzhledem k tomu, že muži před určením diagnózy o chorobě prakticky nic neví, po zjištění onemocnění je jejich potřeba po informacích velká. Proto vznikla Online klinika pro onkologii prostaty, která na jednom místě sdružuje veškeré informace o nemoci samotné a její léčbě,“ uvedla manažerka projektu Marcela Koudelková
a dodala: „Zájem pacientů o informace online kliniky je skutečně velký a předčil veškerá naše očekávání. Toto jen dokazuje, že nemocní skutečně nemají dostatek informací,“ dodala.

Odborníci, kteří stojí za chodem portálu:
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., Přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D., Přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň
MUDr. Jana Katolická, Ph. D., Onkologicko-chirurgické odd. FN u sv. Anny, Brno
as. MUDr. Michaela Matoušková, UROCENTRUM, Praha 2
MUDr. Marcela Koudelková, Manažerka projektu

Mezi návštěvníky nechybí mladší generace ani ženy

Webové stránky komunikují s pacientem prostřednictví videí, na kterých přední čeští odborníci na léčbu rakoviny prostaty provádí pacienta léčbou tak, aby ho zbavil zbytečných obav a léčba byla co nejefektivnější a nejúspěšnější. „Naším cílem bylo, aby si pacient nebo rodina v klidu a svým tempem prošli jednotlivé lekce a opakovaně se vraceli ke konkrétním videím, pokud to potřebují,“ doplnila Marcela Koudelková.

Mezi návštěvníky Online kliniky pro onkologii prostaty převažují starší věkové skupiny, ale přibývá také mladších. Stránky přitom navštěvují i ženy – partnerky nebo manželky nemocných mužů, které jim chtějí být oporou.

Kdyby tyto stránky byly již před třemi lety, kdy mi zjistili rakovinu prostaty, tak bych byl v obraze a mnohem klidnější. Děláte pro všechny „spolubojovníky“ skvělou práci. Velké díky.“ Miloš 57 let

„DĚKUJI a to nejen za sebe ale i za další nemocné, i ty budoucí. Váš web má obrovskou výhodu, že zde jsou informace soustředěny na jednom místě a navíc velmi srozumitelně a lidsky podány.“ Petr 62 let

„Děkuji za informace. Děda se léčí už víc než 15 let. Všude ho doprovázím a tak informace hledám často. Dosud jsem moc informací pro pacienty nenalezla, proto jsem moc ráda za Vaši práci! Konečně je zde místo, kde člověk najde srozumitelné odpovědi a vysvětlení. Děkuji.“ Alžběta

Online klinika pro onkologii prostaty zaznamenala v prvním půlroce svého fungování velmi pozitivní ohlasy. „Četné povzbudivé komentáře jsou pro tým osob, které stojí za vznikem portálu velmi důležité. Jsme rádi, že pacienti naši službu oceňují a že jim jejím prostřednictvím dodáváme důležité informace a také oporu, kterou v boji se svou nemocí potřebují,“ dodala Marcela Koudelková.

Online klinika se v příštích měsících rozšíří o další témata

Tým online kliniky neustále pracuje na vylepšení stránek a rozšíření poskytovaných informací. Seznam odborníků, kteří se na fungování portálu podílejí, doplní doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., docentka klinické psychologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Lekce docentky Janáčkové se budou věnovat dopadům na psychiku muže, kterému je oznámena diagnóza rakoviny prostaty a dopadu léčby na sexuální a partnerský život. Pod vedením profesora Babjuka pak připravujeme sekce pro mladší generace s videi, která se zabývají prevencí,“ uzavřela Marcela Koudelková.