Vyberte stránku

Online Klinika pro Onkologii Prostaty je společný projekt předních lékařů pracujících v oboru léčby karcinomu prostaty. Tito lékaři věnovali svůj čas, aby pro Vás vytvořili desítky videí co nejkvalitnějšího obsahu, který si klade za cíl pomoci Vám orientovat se v onemocnění a zvýšit úspěšnost jeho léčby. Projekt vznikl za finančního přispění firmy Astellas Pharma, s. r. o., ovšem bez jejího vlivu na prezentovaný obsah. Žádné produkty zde nenabízíme.

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

  • Vedoucí lékař kliniky Uroklinikum
  • předseda Urologické kliniky UK 2. LF a FN Motol
  • předseda České urologické společnosti ČLS JEP

Další informace: www.babjuk.cz, Wikipedie

as MUDr. Michaela Matoušková

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD, MHA

MUDr. Jana Katolická, Ph.D

MUDr. Petra Holečková, MBA

Provoz webových stránek zajišťuje:

DARYL BUSINESS MULTIMEDIA

IČO: 64740854
www: www.darylbm.cz
email: pavel@rakovinaprostaty.org