Vyberte stránku

Medispot
Online klinika ONKO Prostaty oslavila druhé výročí provozu
4. února 2016
Odkaz: http://www.medispot.cz/zivotni-styl-a-prevence/online-klinika-onko-prostaty-oslavila-druhe-vyroci-provozu.html

 

medispot-2Online klinika pro onkologii prostaty (ONKO Prostaty) – webový multimediální průvodce, který společným úsilím předních odborníků přibližuje pacientům průběh léčby rakoviny prostaty, úspěšně zakončil druhý rok fungování. Za tuto dobu jej navštívilo více než sto tisíc návštěvníků. Hlavním cílem projektu je poskytnout veřejnosti potřebné informace a nabídnout jim pomoc v jejich nelehké situaci. Během dvou let se podařilo naplnit cíl projektu – vytvořit cenný informační zdroj a prostor pro setkávání lékařů i pacientů.

Vlivem stárnutí populace a díky účinnějším metodám diagnostiky rakoviny prostaty vzrostl výskyt této diagnózy během posledních pěti let o více než třetinu. V souvislosti s tímto trendem se současně zvyšuje poptávka po informacích, které by pomohly pacientům a jejich blízkým zorientovat se v širokých možnostech léčby. „Je dobrou zprávou, že autorský tým je pevně rozhodnut na portálu dále pracovat a průběžně jej dále rozšiřovat. Velkým oceněním jsou stovky emailů a komentářů jeho návštěvníků, kteří tuto praktickou pomoc velmi oceňují,“ vysvětluje manažerka projektu MUDr. Marcela Koudelková.

Kvalitní informace o rakovině prostaty na jednom místě

Návštěvnost webu neustále roste a z jeho analýzy vyplývá, že návštěvníky nejsou jen ti, kteří už onemocněním trpí, ale i mladší ročníky, které si chtějí pod vlivem větší osvěty vyhledat informace o preventivních prohlídkách a způsobech odhalení rakoviny prostaty. Další výhodou portálu ONKO Prostaty je jeho uživatelská příjemnost. „Online klinika je snadno dohledatelná. Při zadání sousloví „rakovina prostaty“ se objevuje na prvních příčkách ve dvou nejužívanějších českých internetových vyhledávačích – Seznam.cz a Google.cz. Na serveru Google.cz je dokonce na prvním místě. Portál rakovinaprostaty.org přináší svým návštěvníkům vyšší hodnotu než ostatní ve stejném oboru. A to je ocenění, kterého si vážíme ze všeho nejvíce,“ říká MUDr. Marcela Koudelková.

Odborníci, kteří stojí za chodem portálu:

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.,
přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, Praha

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D.,
přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň

MUDr. Jana Katolická, Ph. D.,
Onkologicko-chirurgické oddělení FN u sv. Anny, Brno

as. MUDr. Michaela Matoušková,
UROCENTRUM, Praha

MUDr. Petra Holečková,
zástupkyně primáře Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha

Za oblíbeností webu však stojí především vysoká kvalita jeho obsahu, což dokazuje oficiální záštita Česká urologické společnosti. „Tato záštita vyjadřuje uznání nejvyššího orgánu
v České republice, který zastřešuje všechny urology, že odbornost obsahu portálu ONKO Prostaty je opravdu na profesionální úrovni. Ve videích vystupují přední odborníci z oboru onkologie a urologie, kteří se rakovinou prostaty zabývají mnoho let. Všechna videa přinášejí pacientům srozumitelná a jasná sdělení,“ doplňuje MUDr. Marcela Koudelková.

ONKO Prostaty nabízí neustále nové informace

Rostoucí zájem o problematiku rakoviny prostaty s sebou přináší také to, že se ONKO Prostaty snaží nabízet nové okruhy témat, o které pacienti projeví zájem. V minulém roce tak vznikla nová videa o podpoře terapie správnou výživou, která připravila MUDr. Petra Holečková, zástupkyně primáře Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce. „Velmi nás těší pochvalné komentáře. Návštěvníci portálu dokázali vytvořit komunitu vzájemné podpory, která už sama o sobě léčí. Naše práce tady ale rozhodně nekončí. V budoucnu plánujeme i nadále rozšiřovat obsah o aktuální poznatky z léčby rakoviny prostaty,“ uzavírá MUDr. Marcela Koudelková.

Redakce Medispot