Vyberte stránku

Trendyzdravi.cz
Odborníci vysvětlují online onkologickou léčbu prostaty
13. ledna 2014
Odkaz: http://www.trendyzdravi.cz/medicina/odbornici-vysvetluji-online-onkologickou-lecbu-prostaty.html

 

trendyzdraviRakovina prostaty je nejčastější formou nádorového onemocnění u mužů, přičemž počet nemocných každoročně stoupá. Jak vyplývá z výzkumů, pouze polovina pacientů má dostatečné informace o tom, kde najdou potřebné informace. Proto vznikla Online klinika pro onkologii prostaty, webový průvodce pacientů trpících tímto onemocněním, kde přední čeští odborníci provázejí léčbou zákeřné nemoci.

Pravidelné prohlídky mohou nemoc včas odhalit

Rakovina prostaty je nejčastější forma nádorového onemocnění u mužů a třetí nejčastější příčina jejich úmrtí v České republice. „V současné populaci nad 50 let je u jednoho muže z jedenácti pravděpodobnost, že právě jemu bude diagnostikována rakovina prostaty,“ uvedl prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, který je jedním z odborníků stojící za vznikem Online kliniky pro onkologii prostaty. „V počátečních stádiích nemoci se karcinom prostaty často nepozná. V tom je toto onemocnění velmi zákeřné,“ uvedl prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., a dodal: „Z toho důvodu je důležité chodit na pravidelné prohlídky, které mohou nemoc včas odhalit a také získat o onemocnění i jeho léčbě dostatek informací.“

Až polovina mužů nemá o nemoci dostatek informací

Jak vyplývá z průzkumu agentury NMS Research, informovanost mužů ohledně karcinomu prostaty je poměrně nízká. „Celkem 42 % mužů nemocných rakovinou prostaty nemá o onemocnění dostatečné informace. Vzhledem k tomu, že muži před určením diagnózy o chorobě prakticky nic neví, po zjištění onemocnění je jejich potřeba po informacích veliká,“ uvedl prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň, další z odborných garantů online kliniky.

Nejrychlejším a nejdostupnějším zdrojem informací je dle výzkumu agentury MNS Reseacrh vedle lékaře internet. „Důvěryhodnost internetových stránek posuzují respondenti zejména podle zdroje, od kterého pocházejí – důvěryhodnější byly v tomto ohledu odborné weby a poradny,“ dodal prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D.

Webový rádce pacientů s rakovinou prostaty

Nejen chybějící informace, ale i mnoho mýtů, které rakovinu prostaty často doprovázejí a u pacientů vyvolávají zbytečné obavy, stres a spoustu nezodpovězených otázek – to vše vedlo ke vzniku webového multimediálního průvodce Online klinika pro onkologii prostaty. „Ústy předních onkologických odborníků provádí pacienta optimální cestou léčby tak, aby ho zbavil zbytečných obav a léčba byla co nejefektivnější a nejúspěšnější,“ uvedla MUDr. Marcela Koudelková, senior manažer projektu online kliniky. Online klinika pro onkologii prostaty je určena pro všechny pacienty, kteří trpí rakovinou prostaty, ať už v jakémkoliv stádiu. Informace zde ovšem naleznou také rodiny a blízcí nemocných. Portál komunikuje s pacientem především pomocí videí, takže je srozumitelný obsahově i slovníkem. V případě dotazů je možnost se ptát v komentářích na konci každé lekce.

Každý pacient se na portál nejdříve zaregistruje a pak již dostává jasné instrukce. Online kliniku pro onkologii prostaty naleznete nawww.rakovinapros­taty.org.