Menu

Zena-in.cz
V Online klinice pro onkologii prostaty provádí přední odborníci pacienty léčbou zákeřné nemoci
13. ledna 2014
Odkaz: http://zena-in.cz/clanek/v-online-klinice-pro-onkologii-prostaty-provadi-predni-odbornici-pacienty-lecbou-zakerne-nemoci/kategorie/zdravi/rubrika/zdravi

zena-in-v-online-kliniceV Online klinice pro onkologii prostaty provádí přední odborníci pacienty léčbou zákeřné nemoci

Rakovina prostaty je nejčastější formou nádorového onemocnění u mužů. Počet nemocných přitom každoročně stoupá. Jak vyplývá z výzkumů, pouze polovina pacientů má dostatečné informace o tom, kde nalézt potřebné informace. Proto vznikla Online klinika pro onkologii prostaty, webový průvodce pacientů trpících tímto onemocněním. Přední čeští odborníci zde provádějí pacienty léčbou zákeřné nemoci, projekt podpořil i moderátor Alexandr Hemala.

Rakovina prostaty jako zákeřné onemocnění

Rakovina prostaty je nejčastější forma nádorového onemocnění u mužů a třetí nejčastější příčina jejich úmrtí v České republice. Počet nemocných navíc každým rokem stoupá. „V současné populaci nad 50 let je u jednoho muže z jedenácti pravděpodobnost, že právě jemu bude diagnostikována rakovina prostaty,“ uvedl prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, který je jedním z odborníků, kteří stojí za vznikem Online kliniky pro onkologii prostaty. V počátečních stádiích nemoci se karcinom prostaty často nepozná. „V tom je toto onemocnění velmi zákeřné,“ uvedl prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., a dodal: „Z toho důvodu je důležité chodit na pravidelné prohlídky, které mohou nemoc včas odhalit a také mít o onemocnění i jeho léčbě dostatek informací.“

Až polovina mužů nemá o nemoci dostatek informací

Jak vyplývá z průzkumu agentury NMS Research, informovanost mužů ohledně karcinomu prostaty je poměrně nízká. „Celkem 42 % mužů nemocných rakovinou prostaty nemá o onemocnění dostatečné informace. Vzhledem k tomu, že muži před určením diagnózy o chorobě prakticky nic neví, po zjištění onemocnění je jejich potřeba po informacích veliká,“ uvedl prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň, další z odborných garantů online kliniky.

Nejrychlejším a nejdostupnějším zdrojem informací je dle výzkumu agentury MNS Reseacrh vedle lékaře internet. „Důvěryhodnost internetových stránek posuzují respondenti zejména podle zdroje, od kterého pocházejí – důvěryhodnější byly v tomto ohledu odborné weby a poradny,“ dodal prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D.

Odborníci, kteří stojí za vznikem portálu:

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., Přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D., Přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň
MUDr. Jana Katolická, Ph. D., Onkologicko-chirurgické odd. FN u sv. Anny, Brno as.
MUDr. Michaela Matoušková, UROCENTRUM, Praha 2

Webový rádce pacientů s rakovinou prostaty: Vytvořený předními odborníky, podpořený Alexandrem Hemalou

Nejen chybějící informace, ale i mnoho mýtů, které rakovinu prostaty často doprovází a u pacientů vyvolávají zbytečné obavy, stres a spoustu nezodpovězených otázek – to vše vedlo ke vzniku webového multimediálního průvodce Online klinika pro onkologii prostaty. „Ústy předních onkologických odborníků provádí pacienta optimální cestou léčby tak, aby ho zbavil zbytečných obav a léčba byla co nejefektivnější a nejúspěšnější,“ uvedla MUDr. Marcela Koudelková, senior manažer projektu online kliniky. Online klinika pro onkologii prostaty je určena pro všechny pacienty, kteří trpí rakovinou prostaty, ať už v jakémkoliv stádiu. Informace zde ovšem naleznou také rodiny a blízcí nemocných. Portál komunikuje s pacientem především pomocí videí, takže je srozumitelný obsahově i slovníkem. V případě dotazů je možnost se ptát v komentářích na konci každé lekce. Každý pacient se na portál nejdříve zaregistruje a pak již dostává jasné instrukce, které jsou mu postupně předkládány.

Podporu online klinice vyjádřil také známý moderátor Alexandr Hemala. „Projekt ONKO Prostaty považuji za velmi přínosný. A to nejen pro pacienty, ale i pro širokou veřejnost, která se tak bude moci s tímto zákeřným onemocněním seznámit a úspěšně proti němu bojovat,“ doplnil Alexandr Hemala.

Online kliniku pro onkologii prostaty naleznete na adrese: www.rakovinaprostaty.org.

ONKO Prostaty (neboli Online Klinika pro Onkologii Prostaty) je společný projekt předních lékařů, pracujících v oboru léčby karcinomu prostaty. Web nepropaguje žádné konkrétní výrobky ani neobsahuje žádnou reklamu.

Provoz tohoto projektu je umožněn díky finanční podpoře společnosti Astellas Pharma s.r.o. Tato společnost, ani žádný jiný subjekt nemá vliv na obsah informací, prezentovaných lékaři na těchto stránkách.

Podporuje Astellas Pharma s.r.o.