Vyberte stránku

Zena-in.cz
V Online klinice pro onkologii prostaty provádí přední odborníci pacienty léčbou zákeřné nemoci
13. ledna 2014
Odkaz: http://zena-in.cz/clanek/v-online-klinice-pro-onkologii-prostaty-provadi-predni-odbornici-pacienty-lecbou-zakerne-nemoci/kategorie/zdravi/rubrika/zdravi

zena-in-v-online-kliniceV Online klinice pro onkologii prostaty provádí přední odborníci pacienty léčbou zákeřné nemoci

Rakovina prostaty je nejčastější formou nádorového onemocnění u mužů. Počet nemocných přitom každoročně stoupá. Jak vyplývá z výzkumů, pouze polovina pacientů má dostatečné informace o tom, kde nalézt potřebné informace. Proto vznikla Online klinika pro onkologii prostaty, webový průvodce pacientů trpících tímto onemocněním. Přední čeští odborníci zde provádějí pacienty léčbou zákeřné nemoci, projekt podpořil i moderátor Alexandr Hemala.

Rakovina prostaty jako zákeřné onemocnění

Rakovina prostaty je nejčastější forma nádorového onemocnění u mužů a třetí nejčastější příčina jejich úmrtí v České republice. Počet nemocných navíc každým rokem stoupá. „V současné populaci nad 50 let je u jednoho muže z jedenácti pravděpodobnost, že právě jemu bude diagnostikována rakovina prostaty,“ uvedl prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, který je jedním z odborníků, kteří stojí za vznikem Online kliniky pro onkologii prostaty. V počátečních stádiích nemoci se karcinom prostaty často nepozná. „V tom je toto onemocnění velmi zákeřné,“ uvedl prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., a dodal: „Z toho důvodu je důležité chodit na pravidelné prohlídky, které mohou nemoc včas odhalit a také mít o onemocnění i jeho léčbě dostatek informací.“

Až polovina mužů nemá o nemoci dostatek informací

Jak vyplývá z průzkumu agentury NMS Research, informovanost mužů ohledně karcinomu prostaty je poměrně nízká. „Celkem 42 % mužů nemocných rakovinou prostaty nemá o onemocnění dostatečné informace. Vzhledem k tomu, že muži před určením diagnózy o chorobě prakticky nic neví, po zjištění onemocnění je jejich potřeba po informacích veliká,“ uvedl prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň, další z odborných garantů online kliniky.

Nejrychlejším a nejdostupnějším zdrojem informací je dle výzkumu agentury MNS Reseacrh vedle lékaře internet. „Důvěryhodnost internetových stránek posuzují respondenti zejména podle zdroje, od kterého pocházejí – důvěryhodnější byly v tomto ohledu odborné weby a poradny,“ dodal prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D.

Odborníci, kteří stojí za vznikem portálu:

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., Přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D., Přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň
MUDr. Jana Katolická, Ph. D., Onkologicko-chirurgické odd. FN u sv. Anny, Brno as.
MUDr. Michaela Matoušková, UROCENTRUM, Praha 2

Webový rádce pacientů s rakovinou prostaty: Vytvořený předními odborníky, podpořený Alexandrem Hemalou

Nejen chybějící informace, ale i mnoho mýtů, které rakovinu prostaty často doprovází a u pacientů vyvolávají zbytečné obavy, stres a spoustu nezodpovězených otázek – to vše vedlo ke vzniku webového multimediálního průvodce Online klinika pro onkologii prostaty. „Ústy předních onkologických odborníků provádí pacienta optimální cestou léčby tak, aby ho zbavil zbytečných obav a léčba byla co nejefektivnější a nejúspěšnější,“ uvedla MUDr. Marcela Koudelková, senior manažer projektu online kliniky. Online klinika pro onkologii prostaty je určena pro všechny pacienty, kteří trpí rakovinou prostaty, ať už v jakémkoliv stádiu. Informace zde ovšem naleznou také rodiny a blízcí nemocných. Portál komunikuje s pacientem především pomocí videí, takže je srozumitelný obsahově i slovníkem. V případě dotazů je možnost se ptát v komentářích na konci každé lekce. Každý pacient se na portál nejdříve zaregistruje a pak již dostává jasné instrukce, které jsou mu postupně předkládány.

Podporu online klinice vyjádřil také známý moderátor Alexandr Hemala. „Projekt ONKO Prostaty považuji za velmi přínosný. A to nejen pro pacienty, ale i pro širokou veřejnost, která se tak bude moci s tímto zákeřným onemocněním seznámit a úspěšně proti němu bojovat,“ doplnil Alexandr Hemala.

Online kliniku pro onkologii prostaty naleznete na adrese: rakovinaprostaty.org.